กอล์ฟ ออโต้คาร์ส

🏁 รถยนต์มือสองอยุธยา 🏁

โทรสอบถาม

085-612-8888

เต็นท์รถของเรา

ถนนโรจนะ จ.อยุธยา

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8:00-17:00 น.

กอล์ฟ ออโต้คาร์ส

รถยนต์มือสองอยุธยา 🏁

กอล์ฟ ออโต้คาร์ส

รถยนต์มือสองอยุธยา 🏁

เต็นท์รถของเรา

ถนนโรจนะ จ.อยุธยา

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8:00-17:00 น.

ประมาท กับ สุดวิสัยต่างกันยังไง

ประมาท กับ สุดวิสัยต่างกันยังไง

ประมาท กับ สุดวิสัยต่างกันยังไง

เพื่อนหลายๆคน อาจจะยังเข้าใจกันอยู่ว่า คำว่าประมาทเลินเล่อกับเหตุสุดวิสัยนั้นอาจมีผลลัพธ์หรือความหมายที่คล้ายๆกัน (เช่นเกิดอุบัติเหตุ) แต่ตามประมวลกฎหมายแล้ว ทั้งสองอย่างนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ แต่จะแตกต่างกันยังไงนั้นไปดูกันได้เลย

เพราะคำว่าประมาทเลินเล่อ ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่ ได้บัญญัติเอาไว้ว่า “การกระทำประมาท ได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้น แต่หาได้ใช้ไม่”

และจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๐ วรรคหนึ่ง ได้มีการรวมความหมายของคำว่าประมาทเลินเล่อไว้ว่า “ประมาทเลินเล่อ น่าจะมีความหมายว่า การกระทำที่มิใช่จงใจ โดยเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้ได้ครับ”

ส่วนคำว่าเหตุสุดวิสัย ก็จะมีความหมายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบังเอิญไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่มีบุคคลใดป้องกันหรือลีกเหลี่ยงได้

มาตรา 8 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า..เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

จึงทำให้บุคคลที่ประสบเหตุสุดวิสัยย่อมไม่มีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา แม้จะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น

  1. กรณีใดบ้างไม่ใช่เหตุสุดวิสัย(ประมาทประมาทเลินเล่อ)

รถเบรคแตก, ล้อหลุด, ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ก็นับว่าเกิดจากความประมาท ที่ไม่รักษาซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ฎีกาที่ ๒๓๓๑/๒๕๒๐

  1. กรณีใดบ้างที่เป็นเหตุสุดวิสัย

ขอยกตัวอย่าง เช่น ผู้ตายวิ่งตัดหน้ารถยนต์แบบกระชั้นชิด ถือเป็นความประมาทของผู้ตายเอง ฎีกาที่ ๒๐๑๕/๒๕๒๐ ,ขับรถหลบรถที่ล้ำสวนทางมา จึงเป็นเหตุให้ชนรถที่จอดข้างทาง ฎีกาที่ ๓๒๖ / ๒๕๒๒

ท้ายที่สุดแล้ว หากจะกล่าวสรุปก็อาจพูดได้ว่า คำว่าประมาทเลินเล่อกับเหตุสุดวิสัยนั้นมีความหมายไม่เหมือนกันนะครับ ก็เพราะว่าถ้าเป็นเหตุสุดวิสัย แล้วเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดก็ตาม บุคคลนั้นไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลอื่นได้ แต่ถ้าเป็นประมาทเลินเล่อหรือกระทำละเมิดในความหมายบุคคลนั้นย่อมเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำได้ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายต่างประมาทครับ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : https://www.mongkol.co.th/category/news/


🏁 กอล์ฟ ออโต้คาร์ส รถยนต์มือสองอยุธยา 🏁

📃รับประกันหลังการขาย

📝 รับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%

👌เป็นรถบ้านทุกคัน ไม่ใช่รถประมูล

🤝🏼 เราไม่ได้ขายเฉพาะรถ แต่เราขายความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบ และบริการหลังการขาย ที่มีให้อย่างมืออาชีพ เพราะเราคิดว่าลูกค้าเปรียบเสมือนผู้มีอุปการะคุณ 🎁

#รถยนต์มือสอง #รถมือสอง #รถมือสองอยุธยา #โรจนะ #รถยนต์มือสองกรุงเทพ #HONDA #ฮอนด้ามือสอง